Onderhoud en herstellingen ventilatie


Verontreinigde luchtkanalen en ventilatiesystemen zijn een broedplaats voor schimmelsporen, bacteriën, fijn stof, pollen en andere schadelijke afzettingen, die leiden tot een slechte luchtkwaliteit. De gevolgen hiervan kunnen gaan van ziektes tot chronische aandoeningen aan de luchtwegen en een zwakkere gezondheid. Regelmatig de ventilatiesystemen reinigen kan dit eenvoudig voorkomen.

Stoffige oppervlakten houden een hygiënisch risico in, verlagen de verluchtingscapaciteit en kunnen het energieverbruik doen toenemen en kunnen een foutieve werking van het luchtbehandelingssysteem veroorzaken. Een regelmatig onderhoud van uw ventilatiesysteem zorgt dus voor een lagere energierekening.

Ventilatie Systeem D
Ventilatie Systeem C